Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

På samråd: Utveckling av fritidshusområde i Kungsängen

Söder om järnvägen, mellan Ålsta och gårdarna Aspvik och Ensta ligger ett fritidshusområde där många numera bor året runt. Ett förslag har tagits fram om att planlägga området för permanentbostäder och samtidigt göra det möjligt att bygga ett 40-tal nya småhus.

Kollage med hus i skogen och kartbilder.

Byggnaden är en exempelbild på hur man kan anpassa nya hus till den befintliga terrängen. Övre till höger: Illustrationsplan över området med befintliga och kommande byggnader, nedre: området markerat på karta.

Syftet är dels att göra det möjligt att bygga cirka 40 nya bostäder i anslutning till det befintliga fritidshusområdet, dels syftar förslaget till att samtidigt öka byggrätten för de redan bebyggda fastigheterna.

Idag är byggrätten 60 kvadratmeter för huvudbyggnad, plus ytterligare 20 kvadrat i komplementbyggnad. Enligt förslaget blir den nya byggrätten i området 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 50 för komplementbyggnader inom befintliga bostadsfastigheter.

Bibehållen naturkaraktär
En förutsättning för detta är att området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Förslaget syftar också till att säkerställa möjligheten till en framtida breddning av befintliga vägar enligt gällande vägstandard.

Naturkaraktären i området ska behållas, nya byggnader ska anpassas till den befintliga terrängen och ha en färgskala i dova, jordnära färger.

Ställ dina frågor!

Under samrådsperioden kommer kommunen att hålla ett digitalt samrådsmöte. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen och representanter för större fastighetsägare.

När? Onsdag 16 februari klockan 18:00.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Samrådet pågår 7 februari 2022 – 14 mars 2022. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 15/0027, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?