Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Svartsjuka är inte romantiskt: kampanj mot våld i unga relationer

På alla hjärtans dag uppmärksammar Upplands-Bro kommun den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet med kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt är att uppmärksamma och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Bild med texten svartsjuka är inte romantiskt och en illustration av ett hjärta med en kniv igenom.

– Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att du som är ung ska få det stöd och den hjälp du behöver, säger Camilla Stark, trygghetschef på Upplands-Bro kommun.

Våld i ungas relation kan bestå av både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. I en studie som Brottsförebyggande rådet genomförde 2021 svarar nästan 60% av de ungdomar som ingick i studien ja på frågan om de utsatts för våld en eller flera gånger i en nuvarande eller tidigare relation.

Är du nöjd med informationen på sidan?