Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Mer EU-pengar till internationellt skolutbyte

Som en av få kommuner i Sverige har Upplands-Bro beviljats Erasmusackreditering. Det innebär att kommunens alla skolor inklusive vuxenutbildningen nu har stora möjligheter att delta i internationellt skolutbyte de kommande åren.

Bild på man i rum.

Stefan Lindberg, förstelärare på Upplands-Brogymnasiet och internationell samordnare, ligger bakom ansökan till Erasmusackrediteringen.

Upplands-Bro deltar redan i Erasmussamarbetet, men skillnaden med ackrediteringen är att kommunens skolor är garanterade pengar för sina olika projekt ända fram till år 2027. Exakt hur mycket pengar det handlar är inte klart ännu, men den stora vinsten för kommunen är att man nu slipper lämna in en ansökan för varje enskilt initiativ.

– Skolan arbetar oerhört mycket med utveckling och behöver ha ett aktivt utbyte med andra. Det här ger oss en fantastisk möjlighet att jobba mer långsiktigt och strategiskt med de frågorna, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Stefan Lindberg är förstelärare på Upplands-Brogymnasiet och internationell samordnare på Utbildningskontoret. Det är hans ansökan som ligger till grund för ackrediteringen.

– Det handlar framför allt om fyra större mål som vi har beskrivit i ansökan och som blivit godkända, berättar han.

  • Språkutvecklande arbetssätt - SKUA (nyckelkompetenser). Att arbeta med att alla elever ska få ett funktionellt språk.
  • Ledarskap i klassrummet (stärka lärarprofessionen). Nya metoder och förhållningssätt behövs för att hantera en alltmer komplex skolrumssituation.
  • Digitalisering (främjande av digital teknik). Ta fram en digital strategi inom skolområdet och framför allt förbättra användningen inom matematik och teknikämnen.
  • NPF-säkring (social inkludering). Öka inkluderingen för alla elever i klassrummet, inte minst för dem med olika funktionsvariationer. (NPF betyder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).


– Ett Erasmusutbyte kan till exempel innebära att ett antal lärare, men också elever, från olika länder i Europa samlas på en utbildning med bra föreläsare. Men det kanske viktigaste är att lära av varandra och dela goda erfarenheter mellan olika länder och skolsystem, säger Stefan Lindberg.

Magnus Persson, verksamhetschef på Utbildningskontoret är både glad och stolt över ackrediteringen.

– Det här är också fin reklam för Upplands-Bro kommun och våra skolor, att det finns möjlighet för lärare och elever att få delta i internationella utbyten. Det kan bidra till att fler lärare söker jobb i kommunen, och att vi också får behålla dem längre.

Fakta Erasmus

Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet syftar till att stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och inkludering, och genom detta bidra till EU:s utbildningsstrategi.

Syftet med ackrediteringen, som kan betraktas som ett sorts medlemsskap, är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmusprogrammet.

Är du nöjd med informationen på sidan?