Uppdaterad 16 september 2022
Skriv ut

Nu inleds parkbänkslyft i Bro: Var saknar du parkbänkar?

Genom projektet Omdaning Bro genomför Upplands-Bro kommun en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Gamla och slitna parkbänkar kommer bytas ut mot nya modeller. Bänkarnas placering kartläggs även och kan ändras för att möjliggöra fler platser att sitta på. Nu bjuds de boende in att komma med förslag på var parkbänkar kan placeras.

Tjej sittandes på bänk under vintern

– Satsningen på parkbänkar i Bro handlar om att skapa ett attraktivt offentligt rum som människor kan och vill använda. Du ska kunna ta vilopauser längsmed gångstråken, men också kunna njuta av vackra utsikter och omgivningar, säger Sara Bergkvist, driftledare på gata/park/trafik-enheten samt delprojektledare inom Omdaning Bro.

Kommunen har utvecklat en app för inventering av samtliga parkbänkar i Bro. Nu kartlägger kommunens parkarbetare var det finns parkbänkar och vilket skick de är i.

Genom ett digitalt verktyg inventeras parkbänkarna i Bro tätort

Genom ett digitalt verktyg inventeras parkbänkarna i Bro tätort

– Inventeringen av bänkar pågår under våren. Parallellt genomför vi en upphandling av nya bänkar. Målet är att skapa en större enhetlighet i Bro där alla parkbänkar ska vara tillgängliga, hållbara och estetiskt tilltalande, säger Lina Bergkvist, parkförvaltare på Upplands-Bro kommun.

Många av dagens parkbänkar kommer bytas ut, men det finns även en möjlighet att uppföra parkbänkar på nya platser. Nu bjuds de boende in att komma med förslag på var parkbänkar kan placeras. Fram till den 16 mars går det att skicka in förslag genom en enkät på kommunens hemsida.

– Finns det platser där du tycker att det saknas möjlighet att vila, eller har du ett särskilt smultronställe som fler borde njuta av? Då vill vi gärna ta del av dina förslag, säger Sara Bergkvist.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Parkbänkslyftet syftar till att ge ökad trygghet och trivsel i det offentliga rummet.

Är du nöjd med informationen på sidan?