Uppdaterad 04 september 2022
Skriv ut

Förslag till ny detaljplan: Nya bostäder och bevarande av Viktor Jonsson-huset

En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som vill kan lämna synpunkter fram till den 28 februari 2022. Ett digitalt öppet möte hålls den 9 februari.

På den fastighet längs Stationsvägen i Bro, som föreslås få en ny detaljplan, finns en av Bros äldsta byggnader. Viktor Jonssonhuset har fått sitt namn för att det där förr drevs en butik av handlaren Viktor Jonsson. Byggnaden är viktig för förståelsen av historien kring hur stationssamhället växte fram runt järnvägsstationen i Bro.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är möjliggöra för två flerbostadshus på fastigheten – samtidigt som Viktor Jonsson-huset skyddas från rivning och förvanskning, ett skydd som inte finns i den detaljplan som gäller idag. Det tillhörande trämagasin som också finns på tomten kommer dock att behöva rivas.

Ska passa in

De nya byggnaderna ska enligt förslaget utformas så att de passar in i omgivningen. Husen placeras bakom Viktor Jonsson-huset från Stationsvägen sett. Husen föreslås få tre våningar samt inredd vindsvåning. I de nya husen planeras för cirka 45-50 lägenheter, mestadels en- och tvårummare.

I förslaget ingår en upprustning av Viktor Jonsson-huset och att även här inreda med lägenheter samt göra det möjligt att ha verksamheter i byggnaden.

Ställ dina frågor!

Under samrådet kommer kommunen att hålla ett digitalt informationsmöte. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen och till exploatören.

När? Onsdag 9 februari 2022 klockan 18:00.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för samrådet är 24 januari 2022 till 28 februari 2022. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0393, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen
Illustration över bostadsområde.

Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras.

Är du nöjd med informationen på sidan?