Uppdaterad 04 september 2022
Skriv ut

De flesta restriktioner mot Covid-19 tas bort 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemiläget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19.

Coronavirus i närbild.

Den 9 februari tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom kravet på användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Rekommendationer som är kvar efter 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att ovaccinerade personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Inom vård och äldreomsorg kvarstår samma restriktioner som tidigare

Restriktionerna lättar i samhället i övrigt men kvarstår i vård och omsorg, tills Smittskydd Stockholm meddelar annat.

  • Skyddsutrustning krävs fortfarande, vilket innebär munskydd och visir under hela arbetspasset.
  • Det är fortfarande säkra besök på äldreboenden som gället. Det innebär att besöken ska bokas och genomföras på ett säkert sätt.
  • Provtagning och smittspårning av vårdens medarbetare och brukare fortsätter enligt gällande direktiv.

Pandemin inte över - viktigt att upprätthålla vaccinskyddet

Folkhälsomyndigheten understryker att vi fortfarande är i en pandemi och att vi har en hög smittspridning i samhället. Därför är vaccinationer fortsatt viktiga för att vi ska få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

Vaccinera dig

Sedan i juni 2021 finns möjligheten att vaccineras på plats i Upplands-Bro kommun. Vaccinationerna sköts av Mobila doktorn. Onsdagar och torsdagar 10.00-16.45 utanför kommunhuset i Kungsängen, fredagar klockan 10.00-17.00 och lördagar klockan 10.00-15.00 utanför Brohuset i Bro.

Tänk på! Du måste boka tid för att vaccinera dig. Du bokar tid via appen Alltid öppet eller per telefon.

Är du nöjd med informationen på sidan?