Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Startskott för demokratisatsning – här ska ungas röster höras

Upplands-Bro kommun inleder ett samarbete med medieplattformen Mobile Stories. Det är ett verktyg och en metod för unga att göra sina röster hörda och för att stärka deras förmåga till källkritik. Först ut att använda plattformen är elever och lärare på Upplands-Brogymnasiet.

Att utveckla ungas möjligheter att delta i samhällsdebatten och bidra till samhällsutvecklingen är en viktig del i arbetet med kommunens övergripande mål om att stärka demokratin.

Nu inleds ett samarbete med medieplattformen Mobile Stories i syfte att stärka ungas digitala kompetens, förmåga till källkritik och färdigheter att själva kunna producera trovärdigt material i form av text, film eller ljudinspelningar.

– Att kunna göra sin röst hörd är viktigt, inte minst för att stärka demokratin. Därför är det bra att de elever som vill publicera sina texter nu får tillgång till en bra plattform, där de kan göra just det, säger Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

UBG först ut

Först ut att börja arbeta med Mobile Stories är elever och lärare på Upplands-Brogymnasiet. Här finns sedan i höstas en medieprofil, men även andra elever på skolan kommer att involveras.

– Vi jobbar mycket med demokratiska frågor och med att skolan ska knyta an till livet utanför utbildningen. Det är viktigt att våra unga förstår att de kan påverka samhällsdebatten redan nu – via film, foto, text eller poddar. Mobile Stories erbjuder bra verktyg för alla de här uttrycken, säger Ann Arvedahl, lärare i media och samhällskunskap på Upplands-Brogymnasiet.

Längre fram i projektet kommer även högstadieungdomar i kommunen att arbeta med Mobile Stories.

I projektet ingår även ett samarbete med webbtidningar, där en del av ungdomarnas texter kommer att publiceras. Eleverna kommer på detta sätt att engageras i lokalsamhället.

Mobile Stories grundades och drivs av journalisterna Lotta Bergseth och Jenny Sköld.

– Vi är så otroligt glada att Upplands-Bro vill göra den här helhetssatsningen på medie- och informationskunnighet och ungas deltagande. Målet är att skapa ”vi-känsla” och att stärka ungas engagemang i lokala frågor, säger Jenny Sköld.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?