Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Möt pandemins hjältar

När pandemin slog till har skolorna haft kvar sitt undervisningsuppdrag och fortsatt att vara den trygga, vanliga, platsen som finns öppen för eleverna.

Bild på personer i idrottshall under basketkorg

Rose-Marie Mild, Stefan Karlström, Markus Sandström, Maria Ohlin, Sofia Berglöf och Ludvig Johansson är några av hjältarna på Bergaskolan som anpassat för öppenhet.

Såväl skolan som förskolan har ställt om och anpassat sin verksamhet för att på bästa sätt finnas där för både elevernas utbildning och att ge barnen bästa möjliga vardag. En särskild utmaning har varit kraven om att hålla avstånd.

Möt några av skolans och förskolans hjältar.

Maria Ohlin, lärare på Bergaskolan:

”Vi är nära eleverna i undervisning när vi går runt i klassrummen, för att kunna hjälpa och stötta. Vi påminner alla om att tvätta händer och hålla så goda avstånd som möjligt. Arbetsbelastningen har ökat markant när många kollegor är hemma i karantän eller för vård av barn. De som har varit på plats har ibland fått gå mellan klasser, hoppat in och vi har gjort om våra scheman för att täcka upp. Den höga elevfrånvaron påverkar undervisningen och eleverna riskerar att hamna efter när de missar stora delar av undervisningsinnehållet.”

Bild på tre tjejer

Daniela Valencia, en hjälte som löst vikariebehovet och Emelie Lundberg och Sofie Loberg,hjältarna som planerat med flexibilitet.

Daniela Valencia, vikarie:

”Jag har fått hoppa runt mellan olika förskolor för det har funnit stora behov av vikarier på många olika platser. Jag har också kunnat bli uppbokad längre perioder då det har fattats personal under längre perioder, på grund av Covid och hemmakarantäner.”

Emelie Lundberg och Sofie Loberg, Östra Kungsängens enhet:

”Vi har behövt vara ännu mer flexibla för den planerande undervisningen. Utgångspunkten har varit att tänka hur kan vi göra det bästa för de barn som är på plats just nu, tillsammans med de kollegor som jobbar.

Många vårdnadshavare har haft stor omsorg för oss, och de har följt de aktuella riktlinjerna, trots att de har kunnat förändras från vecka till vecka.”

Närbild på rektor för förskola

Maria Cramer, en hjälte som är tacksam över andra hjälteinsatser.

Maria Cramer, rektor, Östra Kungsängens förskolor:

”Alla medarbetare inom de kommunala förskolorna har arbetat helt fantastiskt utifrån barnets bästa varje dag under pandemin. Oavsett förutsättningar, har de uttryckt att undervisningsuppdraget har hjälpt till att fokusera på att ge barnen den bästa förskoledagen varje dag. Att fylla dagarna med meningsfullt undersökande och glädje har hjälpt oss att hålla i och hålla ut. Våra vårdnadshavares stöd/hjälp har varit mycket välkommet de veckor sjukfrånvaron varit som högst. Vi har så engagerade och härliga pedagoger som varje dag bidrar till att göra det möjligt.”

Matsalspersonal under pandemin

Lotta Wilhelmsson och Annie-Le Asp, hjältarna med förändring på menyn.

Lotta Wilhelmsson, kock och Annie-Le Asp, matsalspedagog, Östra Kungsängens enhet, Ringblomman:

”Vi har behövt vara flexibla, när det skett förändringar från en dag till en annan. Det kom nya riktlinjer och åtgärder som förändrades med kort framförhållning. Ena dagen fick vi äta i matsalen och nästa gång behövde teamen äta på sina avdelningar.”

Tjej  som jobbar under pandemin

Nada Abbas, en hjälte som alltid är nära barnen i sitt arbete.

Nada Abbas, extratjänst:

"Det har inte varit någon större skillnad, nu under pandemin eller innan. Vi måste alltid vara nära barnen i vårt arbete.”

Närbild på tjej som undervisar under pandemin

Helena Crusoe är en hjälte som undervisar lika bra ute som inne.

Helena Crusoe, barnskötare:

”Under pandemin har fokus varit på utomhusundervisning. Att kunna erbjuda samma undervisning ute som inne. Det är något som vi kommer hålla fast vid, vi har märkt att det är bra för alla barn, på alla sätt.”

Är du nöjd med informationen på sidan?