Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Möt fler av pandemins hjältar

Långt ifrån alla har kunnat jobba hemifrån under pandemin. Förskolan är en av alla arbetsplatser där alla omställningar och anpassningar har fått ske på plats, och justerats med tiden. Att hålla öppet har krävt ännu mer ansvar, kreativitet och samarbete än normalt för att få vardagen och verksamheten att fungera.

Möt några av hjältarna i förskolan.

Kollage på tre personer

Helene Ottosson Mandahl, en stor hjälte för de minsta. Jennifer Sandström, en hjälte som utvecklats utomhus. Malin Nilsson är en hjälte som gjort flexibilitet till rutin.

Helene Ottosson Mandahl, samordnare, Förskolan Artisten:

”Jag har varit förskollärare med olika uppdrag under 22 år. Jag har alltid sagt att förskolan är ett litet minisamhälle, för de minsta medborgarna, Under pandemin har vi verkligen sett hur det här lilla samhället varit tvunget att anpassa sig till situationen.

Vårdnadshavare har inte haft samma tillträde till förskolan som tidigare. Den spontana dialogen har utmanats och som samordnare har jag fått hitta nya lösningar och forum att verka i.”

Jennifer Sandström, barnskötare, Förskolan Artisten:

”Pandemin har bidragit till mer uteverksamhet och snabba förändringar, men jag ser det enbart som positivt. Vi har också flyttat ut en del av den verksamhet och undervisning som annars sker inne. Det har bidragit till en mer utvecklad och medveten utomhuspedagogik.”

Malin Nilsson, förskollärare, Förskolan Artisten:

”Även vårt yrke har drabbats hårt av pandemin, inte minst av hög frånvaro. Vi har tvingats ändra våra rutiner, ibland för dagen, ibland för längre perioder på grund av aktuella restriktioner.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna har också påverkats, när de inte haft samma möjlighet att komma in i våra lokaler. I det stora hela har samarbetet fungerat väldigt bra och vi har mött stor förståelse för ändrade rutiner.”

Två tjejer

Eva Burman, en lösningsorienterad hjälte som stärkts av samarbete. Mandana Mahbodna, en hjälte som utvecklats med utemiljön.

Eva Burman, pedagog, Klockarängens förskola:

”Vi har ställt om så mycket den här tiden, nya situationer som krävt ständigt nya lösningar. Trots ansträngt läge så har samarbetet över hela förskolan verkligen stärkts. Med många frånvarande blir det tufft för de som jobbar, men vi har kunnat hålla öppet, utan avbrott. Trots en knepig vardag för alla har vi fått mycket förståelse från vårdnadshavarna.”

Mandana Mahbodna, pedagog, Klockarängens förskola:

”Alla har tagit mycket ansvar och hjälpts åt att lösa situationer som uppstått. Vi har hela tiden försökt vara kreativa och tänka tillsammans. Vi är ute en stor del av dagen, och det har utvecklat vår utemiljö. Saker som vi tidigare gjort inne, har nu flyttat ut på gården – det har varit uppskattat. Barnen har fått en ny relation till naturen och utemiljön.”

Två tjejer

Frida Adamsson är en hjälte som funnit ny dialog med vårdnadshavarna. Marie Ståhl, hjälten som satt barnens trygghet först.

Frida Adamsson, pedagog, Klockarängens förskola

”Vi har fått bli ännu mer flexibla och hjälpas åt att hitta nya lösningar för en trygg och säker vardag för barnen. En del av samarbetet med vårdnadshavarna har förändrats, bland annat har vi fått många frågor om vilka restriktioner som gäller. Vi har fått utveckla nya sätt att visa dem de underlag vi har, eftersom vi inte kan låta dem komma in i våra lokaler.”

Marie Ståhl, pedagog, Klockarängens förskola

”Med många kolleger hemma har vi fått dra ner en del på våra pedagogiska ambitioner. Säkerheten och tryggheten för barnen har varit viktigast. Den höga frånvaron har tagit hårt på de som jobbar så vi varit mer försiktiga i att ta in vikarier. Tack vare ett etablerat sätt att samarbeta har det gått bra, mycket för att vi trivs och kan skratta tillsammans.”

Är du nöjd med informationen på sidan?