Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Upplands-Bro lanserar Tillväxtakademi för lokala företag

Företagare i Upplands-Bro kommer inom kort att kunna delta i kommunens nya Tillväxtakademi. Här ingår inspiration, anbudsskola och informationsträffar om stöd och finansiering. Dessutom har kommunen i samarbete med Järfälla, Företagarna och utbildningsföretaget Affärskompetens, reserverat 100 platser på en skräddarsydd utbildning för företagare i de båda kommunerna.

Utbildningen, som drivs av Affärskompetens, innebär konkret stöd utifrån företagarens individuella behov. Deltagarna coachas individuellt och fokus ligger på bland annat ledarskap, medarbetarskap, försäljning, ekonomi, marknadsföring och presentationsteknik.

Av totalt 800 platser har de båda kommunerna reserverat 50 platser vardera för lokala företagare.

– Att stärka företagen och främja tillväxt är en nyckelfaktor för att skapa ett tryggt och hållbart Upplands-Bro. När företagen växer skapas möjligheter för fler arbetsplatser i vår kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Upplands-Bro är utbildningsplatserna del av kommunens nya TillväxtAkademi, som drar i gång under våren. Här ingår även inspirationsmöten, en anbudsskola i kommunens egen regi och ett flertal träffar på temat stöd och finansiering, som efterfrågas av många.

Utgår från behoven

Satsningen är resultatet av ett arbete under hösten, där kommunen kontaktat företagen i Upplands-Bro för att inventera vad de behöver för stöd.

– För att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för företagen är det viktigt att tillmötesgå företagens faktiska behov, vilket också är inriktningen i kommunens nya näringslivsstrategi, säger Katarina Barter, näringslivschef.

Bredden i TillväxtAkademin är en styrka, menar Birgitta Dickson, ordförande i Företagarna Upplands-Bro.

– Vi inom Företagarna Upplands-Bro ser utbildning som en viktig nyckel för framgång. Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen skapa möjligheter för våra lokala företag och att kunna erbjuda dem ett lokalt kompetensutvecklingspaket baserat på deras behov och önskemål, säger Birgitta Dickson.

 

Välkommen, företagare!

Är du nyfiken på TillväxtAkademin? Inbjudan kommer att skickas ut till alla företag som svarat på enkäten om kompetensutveckling samt de som prenumererar på näringslivsavdelningens nyhetsbrev.

Är du nöjd med informationen på sidan?