Uppdaterad 02 september 2022
Skriv ut

Utveckling av Säbyholm går ut på granskning

Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till om förslaget fram till den 21 februari 2022. Ett digitalt öppet möte hålls den 2 februari.

Bild på säbyholm

Det tidigare lantbruksgymnasiet med tillhörande elevhem och andra byggnader omvandlades till bostäder 2014-2017. I samband med att området utvecklas tas en detaljplan fram.

Syftet är göra det möjligt att bygga fler bostäder i området. Förslaget ger möjlighet till fristående villor, parhus, radhus eller lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggnaderna i området ska enligt planen gestaltas så att de passar in i den kulturhistoriska miljön. Planen möjliggör för cirka 170 bostäder.

Parkkaraktären i de centrala delarna av området och även det omkringliggande skogsområdet i öster bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd ska bevaras.

Badplats och båtplatser
I förslaget planeras samtidigt för ett rekreationsområde på udden i Säbyholmsviken. Här vill man återskapa badplatsen. Tanken är även skapa båtplatser för mindre båtar genom att restaurera två befintliga bryggor och bygga om den större bryggan som ligger vid vikens sydspets.

Förslaget var ute på samråd i november 2018 – januari 2019. Nu är det dags för granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut om förslaget.

Ställ dina frågor!

Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla ett digitalt informationsmöte. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen och till exploatören.

När? Onsdag 2 februari klockan 18:00.

Hur? Mötet hålls digitalt via Teams. Mer information samt länk till mötet hittar du här, på projektets webbsida.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 24 januari 2022 till 21 februari 2022. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 15/0282, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?