Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunen besökte 100 företag under 2021

Upplands-Bro kommun har ett starkt näringsliv med nära 3000 registrerade företag. Under 2021 genomförde Upplands-Bro kommun över 100 företagsbesök, fler besök än under både 2020 och 2019 tillsammans. Den ökade dialogen med näringslivet är inte en tillfällig satsning utan en del av ett nytt arbetssätt med fokus på ökad dialog och samverkan.

Företagsbesök med Fredrik kjos, Katarina Barter och Farouk

– Upplands-Bro kommun arbetar för ett företagsklimat i toppklass där näringsliv, kommun och föreningsliv gemensamt löser samhällsutmaningar. Då behöver vi känna varandra och förstå varandras olika förutsättningar. Dialog och delaktighet utgör grunden för kommunens näringslivsarbete och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen, säger Katarina Barter, Näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

Katarina Barter tillträdde som ny näringslivschef i maj 2021. Hon är ansvarig för kommunens arbete med ökad dialog och ett nytt agilt arbetssätt för att möta näringslivets behov.

– Näringslivet förändras snabbt och vi kommer fortsätta besöka företagen ofta. Vi kan berätta vad som händer i kommunen och företagen får ökad möjlighet att påverka vårt arbete. De hjälper oss att bli bättre samt att skapa en attraktiv plats för företagande. Vi vill kunna bistå med den bästa servicen i vår myndighetsutövning, säger Katarina Barter.

I Upplands-Bro finns nära 3 000 företag, med allt från e-handel, hantverk, lantbruk och byggföretag till en av världens modernaste kretsloppsanläggningar. Ett av företagen som fick besök av kommunen var Brogrillen som drivs av Faruk Yildiz. Faruks verksamhet har satt Bro på kartan och lockar kunder från hela kommunen, och hela landet.

– Förutom hjälp från tjänstemännen på kommunen under åren så uppskattar jag att träffa kommunens representanter. Jag ser fram emot fler besök, det är kul när man blir uppmärksammad, säger Faruk Yildiz.

Mötesplatser för företag

För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra behöves träffar och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor, där Upplands-Bro kommun, regionen, näringslivet, myndigheter, utbildningsanordnare och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Fler mötesplatser för kommunens näringsliv är Lantbruksforum, Visit Upplands-Bro, NyföretagarCentrum, Arena för Tillväxt för fastighetsägare samt Näringslivsrådet. Utöver det medverkar kommunen på träffar som arrangeras av Damernas Affärsnätverk och Företagarna samt mer lokala initiativ som frukostar på Bro Stationscafé och hos Repus Ventilation.

Tillsammans för trygghet

Kommunen lyfter högaktuella frågor, som exempelvis trygghet, i näringslivsrådet samt involverar näringslivet i utvecklingsprojekt som Omdaning Bro. Kommunen deltar även i styrelsemöten för den lokala BID:en Bro Utveckling. Ett exempel på resultat av dialogen med näringslivet är en ökad väktarnärvaro i Bro centrum.

Är du nöjd med informationen på sidan?