Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Högt betyg för den kommunala servicen i Upplands-Bro

Ett mycket gott företagsklimat, högt betyg för bra bemötande av kommunens tjänstepersoner och hela 78,6 procent av eleverna i årskurs 9 som är nöjda med sin skola. Det är några av höjdpunkterna för Upplands-Bro kommun i Sveriges Kommuner och Regioners årliga mätning av kvaliteten i landets kommuner.

Eleverna i de kommunala skolorna i Upplands-Bro är nöjda med sin skola och andelen elever i årskurs 6, som har godkända betyg i matematik är hela 91,3 procent där det nationella snittet är 86,9.

Andelen elever som går ut årskurs 9, med behörighet till gymnasiet fortsätter att öka. I de kommunala skolorna är 92,5 procent behöriga till ett yrkesprogram – jämfört med snittet på 83,4.

– Det mycket positivt att skolresultaten har ökat varje år i den här mandatperioden, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande. Att så många elever även är nöjda med sin skola är ett gott betyg till alla lärare och övrig skolpersonal.

Den kommunala servicen i Upplands-Bro kommun får högt resultat, särskilt för bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen – 85,9 procent där snittet för alla kommuner är 81,1. Det går också bra och lätt att få svar från kommunen och företagsklimatet bedöms som mycket bra – 83 procent jämfört med 74 för alla kommuner.

– Upplands-Bro är en bra plats att bo, leva och verka i, säger Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun. De många goda resultaten är ett kvitto på den kvalitet som kommunens medarbetare i dialog med invånarna levererat. När invånare är nöjda med hur kommunen sköter sig, när skolorna uppvisar bra resultat och vi har ett gott företagsklimat finns all anledning att se positivt på framtiden.

Upplands-Bro sticker också ut i andra områden, bland annat för hög andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter – 41 procent mot 29 för alla kommuner. I området Stöd och omsorg är brukarbedömningen individ- och familjeomsorg, förbättrad situation 87 procent – resultatet för alla kommuner är 75 procent.

Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar ca 160 kommuner. Insamlingen av underlag sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna.

Är du nöjd med informationen på sidan?