Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Näringslivets roll är viktig i det brottsförebyggande arbetet

En vägledande guide med fokus på näringslivet och dess centrala roll i brottsförebyggande arbete har tagits fram. Skriften är resultatet av ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Brå, länsstyrelserna och polisen som bygger på att när näringslivet inkluderas får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, genomslag och ökad förändringseffekt.

Brottslighet har inte enbart påverkan på trygghet och livskvalitet för invånarna i en kommun. Det kan också innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner, företagare som föreningsliv. Det förebyggande arbetet är polisen och kommunens ansvar – samtidigt ligger det i allas intresse. Ju bättre insatserna kan samordnas, desto bättre resultat kan uppnås. I guiden finns många goda exempel och beprövad erfarenhet från hela landet på hur det kan fungera i praktiken.

– I Upplands-Bro kommun har vi en tät dialog med näringslivet. När vi arbetar tillsammans med företagare, civilsamhälle och polis får vi ett större genomslag i det brottsförebyggande arbetet, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

Uppland-Bro kommun träffar näringslivet genom ett flertal forum. Kommunen lyfter högaktuella frågor, som exempelvis trygghet, i näringslivsrådet samt involverar näringslivet i utvecklingsprojekt som Omdaning Bro. Kommunen deltar även i styrelsemöten för Bro Utveckling och trygghetsnätverket i Brunna. Ett exempel på resultat av dialogen med näringslivet är en ökad väktarnärvaro i Bro centrum.

Bro Utveckling – BID i Uppland-Bro kommun

En BID (Business Improvement District) är en form av lokal platssamverkan och i Upplands-Bro kommun ett samarbete mellan lokala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till områdesbaserat utvecklingssamarbete. Det handlar om att engagera lokala krafter, se vilka problem som finns inom olika områden och hur man gemensamt bäst åtgärdar dem.

Är du nöjd med informationen på sidan?