Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kunskap och praktiska tips – så ska föreningslivet bli mer inkluderande

Normkritik, mångfald och inkludering är teman i en utbildning som ett antal föreningar deltog i förra året. Nu har lärdomar och praktiska tips sammanställts i handboken Förening för alla. Den kommer samtliga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands-Bro kommer att få ta del av.

Förening för alla handlar om att alla människor ska känna sig trygga och vara inkluderade i kommunens kultur- och fritidsliv, vilket är ett av kultur- och fritidsnämndens beslutade mål.

Syftet är att stärka föreningarna i deras förmåga att möta alla barn och unga på deras egna villkor.

– Social hållbarhet är ett av våra övergripande mål. 2019 instiftade vi en årlig jämställdhetsbonus som går till en eller flera föreningar som satsat särskilt på jämställdhet. Förening för alla breddar det arbetet och handboken är ett fantastiskt verktyg som nu fler föreningar kan ha nytta av, säger Mattias Peterson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Med föreningslivet

Projektet har pågått under ett halvår 2021 i form av flera utbildningstillfällen då frågor kring jämställdhet, mångfald och inkludering har stötts och blötts. Kommunen har genomfört utbildningen tillsammans med utbildningsföretaget Jämställt.

För att få fram ett material som är väl förankrat i de verksamheter det handlar om, bjöds de tio största föreningarna som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen in för att delta.

Resultatet, förutom att sju av föreningarna har diplomerats i inkluderings- och jämställdhetsarbete, är handboken Förening för alla, som finns både digitalt och i en tryckt upplaga.

Aha-upplevelser

– Under 2022 kommer vi att arbeta aktivt med handboken så att alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands-Bro tar del av innehållet, står bakom det och använder det aktivt i sin verksamhet, säger Susanne Lindqvist, avdelningschef för idrott och förening.

Responsen från de deltagande föreningsrepresentanterna har varit mycket positiv.

– Det har varit otroligt intressanta diskussioner under utbildningstillfällena, många aha-upplevelser och ett värdefullt utbyte av erfarenheter. Framåt kommer vi att jobba tillsammans med Riksidrottsförbundet för att implementera detta brett, kanske blir det i form av en webbutbildning som föreningsaktiva kan ta del av, säger Susanne Lindqvist.

Röster från deltagare

– Utbildningen var väldigt bra och jag är glad över handboken som kommer att bli mycket användbar. Vi presenterar den för vår styrelse och personal inom kort och sedan kommer den att ingå om man ska vara ledare hos oss. Vi vill ju ligga i framkant, att mångfald och inkludering ska genomsyra vår förening. Just nu bygger vi ett flex-omklädningsrum och ridhuset byggs om för att tillgänglighetsanpassas.

Åsa Torninger, verksamhetschef Upplands-Bro Ryttarförening

– Jag fick flera tankeställare om hur vi kommunicerar och förmedlar idéer. Vi tänker ofta på ”både flickor och pojkar” utan att reflektera över att det kan vara exkluderande för personer som inte identifierar sig som det ena eller andra. Det här är jätteviktigt och vi kommer att initiera ett arbete i klubben. Alla föreningar skulle behöva lyfta de här frågorna, det är i diskussionerna som man får syn på hur språkbruk och beteende kan påverka.

Oswaldo Beltra, kassör FUBB basket

Är du nöjd med informationen på sidan?