Uppdaterad 03 september 2022
Skriv ut

Nationella trygghetsundersökningen 2022 på väg ut

I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört Nationella trygghetsundersökningen sedan 2006.

Enkäten mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott. Undersökningen mäter också förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Med utgångspunkt från resultaten i NTU, kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16 – 84 år.

Enligt Brå visar NTU vilka brott som människor i Sverige utsatts för, oavsett om de polisanmält eller inte. Värdefull information som kan vara till nytta när samhället vidtar åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Undersökningen 2021 visade bland annat att den självrapporterade utsattheten för brott minskat generellt samt att förtroendet för rättsväsendet ökat, för fjärde året i rad.

Brå konstaterar att minskad utsatthet sannolikt påverkats av pandemins effekter. Därför drogs ett slumpmässigt extraurval om 10 000 personer i NTU 2021, som fick en speciellt utformad enkät om olika förhållanden under pandemin. Detta resultat redovisas separat under 2022.

Är du nöjd med informationen på sidan?