Uppdaterad 02 september 2022
Skriv ut

Hög personalfrånvaro i kommunens skolor och förskolor

Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.

Kommunhuset i Kungsängen

Smittspridningen av covid-19 har ökat och det påverkar förskolor och skolor i Upplands-Bro. Just nu är många i personalen sjuka eller hemma i karantän.

Kommunen arbetar för att hålla i gång verksamheten som vanligt med hjälp av vikarier. På vissa håll har det dock krävts andra åtgärder.

– Flera förskolor i Kungsängen saknar en stor del av sin ordinarie personal just nu. Vi har bett dem som kan att hålla sina barn hemma måndag och tisdag. De som har behov av omsorg eller arbetar med samhällsviktiga funktioner kan naturligtvis ha sina barn på förskolan, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef.

Även flera av kommunens grundskolor har det tufft.

– På Finnstaskolan har vi tagit beslut om att stänga mellanstadiet, årskurs 4-6, under måndagen och tisdagen den här veckan. Elever och vårdnadshavare får löpande information i Vklass, säger Fredrik Nordvall.

Flera åtgärder

Kommunen vädjar till vårdnadshavare att testa sina barn om de får symptom för att göra det möjligt att bryta smittkedjor.

I verksamheterna undviks större samlingar och trängsel. Personal påminner barnen om att tvätta händerna regelbundet. En del enheter äter på sin avdelning i stället för i matsalen. Hämtningar och lämningar sker i största möjliga mån utomhus.

I grundskolan skjuts elevernas praoperiod fram. Alla personalmöten som kan hållas digitalt genomförs digitalt.

Gemensamt ansvar

Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Om man upplever symptom ska man stanna hemma. Man ska även stanna hemma ifall en annan person i hushållet har covid-19.

Är du nöjd med informationen på sidan?