Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Svenskt Näringsliv undersöker det lokala företagsklimatet 2022

IMed start idag den 3 januari börjar Svenskt Näringsliv att skicka ut årets enkät för att mäta det lokala företagsklimatet. Totalt 70 000 företag får snart enkäten i inkorg eller brevlåda, och sista svarsdag är den 31 mars.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten mäter hur företagsklimatet uppfattas av företagen lokalt. Det ger svar på vad som är bra, vad som kan bli bättre och hur utvecklingen ser ut över tid.

– Det är viktigt att du som företagare tar dig tid att svara på enkäten, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Varje svar ger oss en bra utvecklingsinriktad grund för hur vi kan leverera ett ännu bättre företagsklimat.

Under 2021 svarade hela 32 000 företag på enkäten, en svarsfrekvens på 50 procent. Utöver de ordinarie frågorna som ställs varje år, finns i år två extrafrågor. De handlar om tvekan att lämna klagomål till kommunen samt i vilken utsträckning som kommunen vidtar åtgärder, utifrån företagares synpunkter.

Undersökningen genomförs av Ipsos, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Är du nöjd med informationen på sidan?