Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nu är Granhammarsvägen invigd

Efter ett och ett halvt år är omvandlingen av Granhammarsvägen klar, en av kommunens mest trafikerade vägar. På måndagen 20 december nyinvigdes vägen officiellt av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.

Kommunstyrelsens ordförande och ledare för projektet vid Granhammarsvägen en vinterdag

Erik Skoglund, projektchef på JVAB, entreprenören som utfört arbetet, Rickard Andersson, byggledare, Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande och Annika Hartonen, JVAB.

Den nya utformningen av Granhammarsvägen har lett till tryggare och säkrare miljö, bättre flyt i trafiken och en ny gång- och cykelbro som gör att fotgängare och cyklister nu på ett säkert sätt kan passera påfartsrampen till E18.

– Granhammarsvägen byggdes från början för Livgardets behov. Sedan dess har Brunna utvecklats den här ombyggnaden av vägen är en viktig satsning för Brunnaborna. Jag är glad att idag inviga Granhammarsvägen som nu är anpassad för att underlätta Brunnabornas vardag, sa Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya Granhammarsvägen är nu besiktigad och godkänd. Två cirkulationsplatser har byggts vid på- och avfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten.

– Det är många som använder Granhammarsvägen dagligen och trafiken påverkas givetvis i samband med den här typen av arbeten. Därför känns det bra att nu se resultatet, en väg som är bättre för både gående, cyklister och fordonsförare, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?