Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro och polisen Järfälla/Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro har tecknat en gemensam överenskommelse för ökad trygghet och säkerhet, för ett hållbart Upplands-Bro. Målet är att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka.

Flygbild över Kungsängen centrum

Utifrån kartläggning, statistik och mätningar har en gemensam lägesbild tagits fram för samverkan, med fyra prioriterade områden – Inget utsatt område i Upplands-Bro, Våld, Trygga offentliga miljöer och Ungdomar i riskzonen.

– Vi fortsätter nu den upparbetade täta samverkan mellan kommunen, polisen samt övriga ingående aktörer, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande. Tydliga samverkansområden och täta avstämningar är vägen framåt.
Grannstöd och Grannsamverkan är exempel på pågående gemensamma insatser. Tre gånger om året genomför kommunen trygghetsvandringar med polis och räddningstjänst. Här deltar också boende och verksamma i det aktuella området. Tillsammans går man runt och ser vad som kan öka tryggheten, exempelvis beskära träd och buskage och se över belysningen.

– Säkerhet i dag är mer individualiserad snarare än statscentrerad och i samverkansöverenskommelsen finns en tolkning om vad säkerhetsbehovet är för kommande år i Upplands-Bro och den gemensamma viljan mellan kommunen och Polismyndigheten omsätts genom den. Det här är ett gott exempel på varför vi ska fokuserat arbeta tillsammans, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro. Nu fortsätter vi det goda samarbetet för att tryggheten ska öka.

Är du nöjd med informationen på sidan?