Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun i satsning för att minska grovt våld i närsamhället

 Upplands-Bro kommun tar under 2022 nya steg för att bidra till att minska det grova våldet i närsamhället. Metoden, som kallas för Group Violence Intervention (GVI), bygger på att samhället riktar sina insatser direkt mot det fåtal individer och grupper som det grova våldet kan kopplas till.

Bild på kommunhusets fasad med logga

– Trygghetsfrågan är, och kommer fortsatt att vara den allra viktigaste för Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Att vi nu får möjligheten att arbeta med GVI för att minska grovt våld i närsamhället är därför mycket välkommet.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld, kopplat till kriminella miljöer, är ett växande problem i Sverige. Därför har Brå inhämtat, och initierat den amerikanska metoden för arbete mot grovt våld. Utgångspunkten för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. Därför ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer, och de grupper som de tillhör. Strategin vilar på tre delar, där alla förstärker varandra: kommunikation, sanktion och erbjuda hjälp.

– Kommunikationen är ett gemensamt budskap från samhällets aktörer att våldet måste upphöra, det görs direkt till gruppmedlemmarna. Sanktionerna ska vara snabba och förutsägbara konsekvenser av våld, riktade mot hela grupper, eftersom det är grupper som driver våldet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att i städer och områden där man infört GVI så har man sett minskningar av dödliga skjutningar med mellan 35 och 60 procent. Man ser även minskningar för skjutningar utan dödlig utgång. GVI ger också förbättrad samverkan mellan de myndigheter och organisationer som varit delaktiga.

– Det är glädjande att Polisområdet Stockholm är en del av detta, säger Ida Texell. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete både lokalt mellan kommunerna och lokalpolisen samt med polisen i Regionen. Erfarenheter säger att den lokala interventionen är viktig, men gängkriminaliteten är inte begränsad av kommungränser utan har kopplingar och kontakter regionalt, nationellt och till och med internationellt. Därför är det av vikt att samhällsaktörer samarbetar mellan olika nivåer.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?