Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Starkt gensvar och stort engagemang på Företagarenkäten i Upplands-Bro kommun

Gensvaret på den tillväxt- och utvecklingsenkät som kommunen tillsammans med Företagarna skickade ut under oktober har varit starkt.

– Hela 62 procent av de 71 företagen som har svarat säger att de vill ha ett samarbete med skola och arbetsmarknad, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

Flygbild över Kungsängen med Mälaren

Fler än vart fjärde företag uppger i enkäten att de är intresserade av att ta emot en feriejobbare i sommar och över 30 % visar också intresse för att ta emot en person inom arbetsmarknadspraktik.

Företagen vill också öka sitt samarbete med skolan, exempelvis genom läxhjälp, studiebesök och genom att vara mentor. Hållbarhetsfrågan engagerar företagen lika starkt.

– Det här är ett utmärkande drag hos näringslivet i Upplands-Bro kommun, säger Katarina Barter. Ett starkt samhällsengagemang med en betoning på den sociala hållbarheten men även klimat är viktig frågor för företagen.

Försäljning, marknadsföring och digital marknadsföring är de områden där företagen uttryckt störst behov av stöd.

– Vi lyssnar in vad företagen behöver för att kunna utvecklas ytterligare, säger Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro. Det kommer under våren att mynna ut i utbildningar av olika slag, exempelvis kring anbud och upphandling men också försäljning och marknadsföring.

Syftet med enkäten är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för företagen i Upplands-Bro kommun, att inventera behov av kompetensförsörjning och att samordna gemensamma åtgärder för tillväxt och utveckling samt att samla engagemang kring olika samhällsfrågor.

Av de företag som svarat på enkäten har 74 procent färre än tio anställda, 23 procent har mellan 10 och 100 anställda och 3 procent har fler än 100 anställda.

Företagsenkäten sker i samarbete mellan Upplands-Bro och Järfälla kommuner samt Företagarna i Upplands-Bro och Järfälla.

Är du nöjd med informationen på sidan?