Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kampsport på Kvistaberg

Koordination, balans, fokus och uthållighet. Det fick de personer som har sin dagverksamhet på Kvistaberg prova på när kampsportinstruktören Jonas Fröjd gjorde ett besök.

Bild på deltagare och instruktör som kör kampsport

Dagverksamheten som bedrivs på Kvistaberg utanför Bro vänder sig till personer med demenssjukdom. Gästerna, det vill säga de äldre, har en rad olika aktiviteter i bagaget. På daglig basis arrangeras promenader, konst i olika former, sittgymnastik, avslappning, sällskapsspel och mycket annat. Till de mer ovanliga, och uppskattade, inslagen hör balett och ett dansprojekt gästerna deltagit i tillsammans med barn från en förskola. Nu kan de även lägga kampsport till aktiviteter de testat.

Med handskar och mitsar utmanades gästerna att testa sina gränser, träna koordination och balans. Under uppvärmningen tränades också kondition, på ett så lekfullt sätt att både gäster och medarbetare inte märkte hur varma och trötta de blev. Därefter tränades rörelser kopplade till kampsport och kontroll i kombination med balans. Sedan var det dags för handskar och mitsar.

Jonas Fröjd arbetar till vardags med mental träning och utveckling. Han har dock ett särskilt intresse att stötta äldre personer med kognitiv nedsättning, då han har personlig erfarenhet av hur en närstående insjuknade i demenssjukdom. Han märkte då att han genom kampsport kunde nå den anhörige och skänka lugn och glädje.

Jonas läste om dagverksamheten på Kvistaberg i ett inlägg på det sociala nätverket LinkedIn, där enhetschefen delat ett inlägg om det besök en balettmästare gjorde på Kvistaberg under sommaren. Jonas kontaktade då verksamheten och frågade om han fick komma och träna kampsport med gästerna. Efter träningen med gästerna höll han en utbildning med medarbetarna så de framöver kan fortsätta träna kampsport med de äldre.

Är du nöjd med informationen på sidan?