Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunstyrelsen säger ja till utveckling i Brunna

Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Visionbild över området Viby med uteservering, hus och människor

Illustration: Arkitema

– Brunnaborna får äntligen en Hemköpbutik, kafé och annan närservice inpå knuten. I stället för fler logistikföretag och småindustri blir de nya grannarna boende i småhus och lägenheter. Till Brunna kommer också Engelska skolan. Ett bra Brunna blir ännu bättre, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

I centrala Brunna, där Coop tidigare låg, planeras för cirka 850 bostäder, en blandning av radhus, kedjehus och lägenheter, samt förskola, grundskola och att göra det möjligt för olika verksamheter att etablera sig.

Småhus och större lägenheter
– Den här planen innebär ett positivt tillskott i Brunna. Vi vill se fler småhus och större lägenheter här i kommunen, jag är glad att vi har fått till både ock i den här planen, säger Fredrik Kjos.

Kommunstyrelsen har alltså sagt ja till den nya detaljplanen. För att den ska vinna laga kraft krävs att kommunfullmäktige antar planen. Den väntas tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

– Det blir ett område med varierad bebyggelse och förskola, skola samt ett torg med småskalig handel, kaféer och restaurang. Det gynnar både nuvarande och kommande boende i Brunna, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?