Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Storsatsning på gång- och cykelvägar i Upplands-Bro kommun

Arbetet med översyn och rustning av gång- och cykelvägar pågår för fullt i Upplands-Bro kommun. Sedan 2019 har en rad insatser skett, både för nya gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser.

Skylt för cykel och gångtrafik

– Bra gång- och cykelvägar är en viktig del i den samlade trygghetssatsning vi gör i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Kungsängen har det på Artistvägen byggts tre tillgänglighetsanpassade övergångsställen, gång- och cykelväg samt en hämtning- och lämningszon mellan Artistvägen och Flamencovägen (vändplanen). Längs med Bygdegårdsvägen – mellan Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen - har det anlagts en ny gång- och cykelbana och mellan Västra Rydsvägen och längs med Bygdegårdsvägen har det byggts gång- och cykelförbindelse.

– Upplands-Bro kommun ska vara en tillgänglig plats, där det ska vara lätt att ta sig fram både till fots och på cykel, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Vi lägger kraft på att det blir verklighet.

I Bro har gång- och cykelväg byggts längs med Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och Råbyvägen och arbete pågår på sträckan Skällstavägen och Klövtorpsvägen, mellan Råbyvägen och Håtunavägen. Förarbete har inletts för gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustskolan, den kommer att gå på norra sidan av Tjustavägen – med trafiksäkra övergångar med belysning samt nya busshållplatser.

Är du nöjd med informationen på sidan?