Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Så kan Bro stationsområde se ut i framtiden

Bro växer med fler invånare samtidigt som planerna på 15-minuterstrafik utvecklas. Arbete med att utveckla stationsområdet till en fungerande knutpunkt och mötesplats tar därför vid inom ramen för Omdaning Bro. Upplands-Bro kommun gav två arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur stationsområdet skulle kunna se ut 2030. Resultatet blev två olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av framtidens småstad.

Visionsbilder över Bro stationsområde med bebyggelse

Foto: Inspirationsskisser skapade av CF Møller Architects och Mandaworks

I diskussionerna om visionen för framtidens Bro har stationsområdet identifierats som en framtida knutpunkt i småstaden. Idag ligger tågstationen i utkanten av Bro, men med framväxten av Bro Mälarstad kommer stationsområdet få en mer central plats.

Inspirationsskisserna ska inte ses som skarpa förslag utan underlag för en vidare dialog om utvecklingen av stationsområdet. På kommunens hemsida kan invånarna dela sina tankar och idéer om vad som är ett attraktivt stationsområde för dem. Delaktighet och dialog är en integrerad del av utvecklingsarbetet och detta är ett av många tillfällen som kommer att ges kring Bros framtida utveckling.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Under kommande år genomför kommunen flera olika dialoger för att tillsammans med invånarna utveckla framtidens småstad.

Möjligheten att skicka in idéer är öppen fram till den sista november.

Är du nöjd med informationen på sidan?