Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Så fortskrider arbetet på Ringvägen

450 bostäder, en förskola, torg och park. I centrala Kungsängen växer området runt Ringvägen fram. Nu pågår arbetet med själva vägen som ska omvandlas till ett gångfartsområde med körsbärsblom och 100 parkeringsplatser.

Projektledaren för projektet vid Ringvägen

Jan Hellström, projektledare, på Ringvägen. Här ska det bli gångfartsområde, planteras korsbärsträd och byggas parkeringsplatser i mitten av vägen.

Av de planerade bostäderna på Ringvägen i centrala Kungsängen återstår två etapper som Upplands-Brohus och Balder ska bygga.

I de tidigare etapperna har boende flyttat in och på den nya förskolan Ringblomman leker barn sedan i somras.

Nu är det stort fokus på arbetet med själva vägen, enligt Jan Hellström, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

– Det går inte att komma ifrån att det blir lite stökigt under byggtiden. Vi bygger om vägen i etapper för att störa trafiken så lite som möjligt och för att kunna ha tillfälliga p-platser för de boende i området under själva byggtiden, säger han.

På gåendes villkor

När arbetet är färdigt kommer Ringvägen att ha ändrat karaktär. Vägen blir ett gångfartsområde. Fordon ska alltså framföras sakta och på gåendes villkor. Längs hela vägen blir det parkeringsplatser i mitten – cirka 100 platser när allt är klart – och gatan kommer att ramas in av japanska körsbärsträd som blommar vackert på vårkanten.

– Jag får ofta frågor om just parkeringsplatser av boende som är oroliga för att vi bygger bort dem som finns nu. Ringvägen ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik så p-talet är lägre här än på andra håll i kommunen, men här blir alltså cirka 100 parkeringsplatser på själva Ringvägen när den är färdig, säger Jan Hellström.

Hur ser tidsplanen ut för arbetet med vägen?

– Nu pågår arbete framför förskolan, vi har satt en gångfålla av säkerhetsskäl så att barn och vuxna kan gå in och ut på ett tryggt sätt. Till jul räknar vi med att vara klara fram till Ringvägen 12 och till våren någonstans mellan nummer 10 och 8, säger han.

Han fortsätter:

– Viktigt att tänka på är dock att etappindelningen och tidsplanen kan komma att justeras under byggtiden. Vi kan till exempel träffa på berg medans vi bygger, sådant påverkar. Men arbetet fortgår och det viktigaste är ju att vi får ett gott slutresultat, säger Jan Hellström.

Är du nöjd med informationen på sidan?