Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ökad samhällstillit bland unga – Dalinne Bojangs uppdrag

Hennes uppgift är att ta fram en metod för att öka ungas samhällsinflytande, engagemang och tillit i Upplands-Bro kommun. Uppgiften ska ske i samarbete med de unga som projektet vänder sig till.

– Ett fantastiskt viktigt och intressant uppdrag – och utmanande, säger Dalinne Bojang.

Närbild på person i stickad svartvit kofta

Dalinne Bojang har nu varit igång en månad med projektet som ska öka samhällstilliten bland unga. Ett år är avsatt för att ta fram, och delvis pröva, en metod för uppgiften. Hittills har tiden avsatts till inläsning av material och att arbeta fram hur man på bästa sätt kan nå de man vill engagera mera.

– Vi diskuterar just nu vad vi menar med engagemang och vilka former vi ska använda oss av för att nå fram till de unga, säger Dalinne Bojang. Hur får vi unga att öppna upp och delge oss vad de tycker och tänker om delaktighet på olika sätt?

Dalinne Bojang har stöd i arbetet, bland annat ifrån projektet Omdaning Bro. Tillsammans ska de exempelvis genomföra fokusgrupper och hitta gemensamma frågor att arbeta med.

– I november månad går en enkel enkät ut riktad mot målgruppen, säger Dalinne Bojang. Den hoppas jag ska ge en bra grund för det fortsatta arbetet, men också att vi kan hitta de som är intresserade av att fortsätta delta och påverka framtagandet av metoden.

Metoden som arbetas fram ska vara kontextbaserad och anpassningsbar utefter ungdomarnas behov och efterfrågan för att ständigt vara relevant. Målet är att de unga ska få en ökad kunskapsnivå inom samhällsutveckling och de verktyg som behövs för att kunna göra sin röst hörd och påverka sin vardag till det bättre utifrån deras perspektiv.

Dalinne Bojang, som är uppvuxen i Bro, tror att hennes bakgrund kan vara en fördel, åtminstone för att korta den första tillitssträckan.

– Det finns så mycket potential och driv bland unga, och att få jobba med hur de ska kanalisera sina intressen och engagemang är en ära. Det kommer bli ett väldigt lärorikt och spännande år.

Är du nöjd med informationen på sidan?