Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro en av sju kommuner i gemensamt arbete mot relationsvåld

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år går sju kommuner i nordvästra Stockholm samman och lyfter frågan under en hel månad. Det görs med ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta och jobbar förebyggande i sitt arbete.

Litet barn som blundar och kramar sin mamma, man ser ryggen på mamman och ansiktet på barnet

Liksom förra året tar Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Väsby ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation. Syftet med kampanjen är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Även i år blir det, i stället för en vecka, ”En månad fri från våld”. I år ligger fokus särskilt på sårbara grupper och hur kommunerna kan arbeta för att upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling.

– Vi är glada att åter kunna lyfta den här frågan tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna. Tillsammans erbjuder vi våra medarbetare ett flertal tillfällen med värdefull kompetensutveckling under november, säger Camilla Stark, enhetschef för trygghet och prevention i Upplands-Bro kommun.

Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar upp för samverkan och idéutbyte. Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan idag.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

– Våld i nära relation handlar om allvarlig brottslighet. Det är ett utbrett samhällsproblem och vi i kommunerna ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Våld är aldrig okej – här finns hjälpen

Känner du dig rädd, hotad, kontrollerad, isolerad av någon du känner? Hjälp finns att få.

Är du nöjd med informationen på sidan?