Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 27 oktober

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Är du nöjd med informationen på sidan?