Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Brohus minskar sin energiförbrukning och effektiviserar systemen

De senaste två åren har Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter sammanlagt, minskat sin energiförbrukning med 5%. Råbystigen är ett exempel på de fastigheter där man ser den största skillnaden.

Kommunhuset i Kungsängen

– Äntligen ser vi att de beslut vi fattade under 2018 ger resultat, säger Ann Hermansson, VD för Upplands-Brohus. Energi har varit ett fokusområde för oss under flera år och vi vinner alla på att hitta lösningar för att minska förbrukningen och effektivisera våra system.


Energiförbrukningen per kvadratmeter minskar och anledningen är att Upplands-Brohus och Kommunfastigheter de senaste åren haft ett tydligt mål för att säkerställa en kontinuerlig och effektivare drift av undercentraler i sina fastigheter. Trenden har vänt tack vare en kartläggning av samtliga fastigheter och deras behov, samt en plan för åtgärder.

– Det handlar i första hand om att optimera fastigheternas undercentraler, för att sedan både återvinna energin och se till att producera egen el och värme, säger Gustav Frykler, driftstrateg på Upplands-Brohus.
De åtgärder som utförts de senaste åren är bland annat generell underhållsoptimering av befintliga el- och värmesystem eller byte av värmesystem till exempelvis bergvärme eller fjärrvärme. Och vid nybyggnationer ser man över möjligheten till att använda solen som direkt energikälla, som på Ringblommans förskola där solceller lagts på taket.

– Vi ser även över vilka byggnader vi kan Svanen-märka och vid all nybyggnation förbereder vi för att hyresgästerna ska kunna ladda sina elfordon. Den el vi köper är märkt med Bra Miljöval. Vi ser till att påverka miljön på ett så positivt sätt som möjligt i de processer där vi verkar, säger Ann Hermansson.

Är du nöjd med informationen på sidan?