Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro rustar för modern och hållbar samhällsutveckling

Upplands-Bro är en av landets mest attraktiva kommuner. För att fortsätta att växa hållbart utvecklar kommunen nu organisationen inom samhällsbyggnad. Syftet är att effektivt möta behoven av boendemiljöer av hög kvalitet, god infrastruktur och skapa en hållbar kommun. Kommunen ska fortsätta leverera service i toppklass till dagens och framtidens kommuninvånare.

Kungsängen från ovan

De senaste tio åren har befolkningen i Upplands-Bro växt med 7000 personer, förra året passerade invånarantalet för första gången 30 000. Det Stockholmsnära läget – bara en halvtimme med pendeltåg till centralen – i kombination med vacker natur, lockar många att söka sig hit.

Ett högt skattat näringslivsklimat och det idealiska läget nära E18, järnväg och Arlanda, gör kommunen attraktiv för företag.

Detta ställer höga krav på kommunens samhällsutveckling. Hållbarhet genomsyrar samtliga övergripande mål som styr arbetet i Upplands-Bro. Idag är flera stora utvecklingsprojekt i gång eller ligger i startgroparna. Även på företagssidan satsas det och byggs nytt.

– Vi befinner oss i en oerhört spännande fas. För att klara den här resan och möta de utmaningar och önskemål som följer, organiserar vi nu om. Vi ska bli mer effektiva och ledordet är helhetssyn – det gäller från övergripande detaljplaner till enskilda bygglov, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef.

När kommunen växer behövs inte bara nya bostäder utan också bra gång- och cykelbanor, vägar för bilar och kollektivtrafik, utbyggt vatten och avlopp, renhållning samt skolor, förskolor och särskilda boenden för äldre och invånare i behov av stöd.

– Alla trådar hänger ihop. De nya kommundelarna som byggs måste kopplas samman med de befintliga, så att vi får ett enat samhälle. Jag ser fram emot fortsättningen på den förändringsresa vi nu har påbörjat. I dialog med våra invånare ska vi utveckla framtidens Upplands-Bro, säger Thomas Lenell.

Är du nöjd med informationen på sidan?