Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nytt miljödiplom till Upplands-Bro kommun

För tredje året i rad har Upplands-Bro kommuns verksamheter erhållit Miljödiplom enligt Svensk miljöbas. Det betyder att organisationen under senaste året kunnat påvisa miljöförbättrande åtgärder för sitt systematiska miljöarbete.

Miljödiplom 2022

Beslutet om att bli en miljödiplomerad kommun togs 2014 i kommunstyrelsen. Sedan dess har ett omfattande arbete skett med att få alla delar på plats enligt den systematik som standarden kräver. Nu har kommunens olika verksamheter för tredje året fått en översyn av hur organisationen arbetar.

– Det är ett styrkebesked att Upplands-Bro kommun återigen har erhållit miljödiplom, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Upplands-Bro ska vara en klimatneutral kommun till år 2030. Vi visar år efter år att vi arbetar systematiskt med miljöförbättrande åtgärder.


– Engagemanget i frågan är självklart. Inom de kommunala bolagen minskas nu energiförbrukningen och i ägardirektivet inför nästa år är det ännu mer fokus på cirkulär ekonomi och förnyelsebar energi, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Miljömålen är också integrerade i organisationens budget, och vi gör allt vi kan för att budskapet ska nå ut till alla verksamheter.
Ett miljöledningssystem enligt Svensk miljöbas innebär bland annat att kommunen ska ha tydliga målsättningar, rutiner för målstyrning och en miljöledningsorganisation. Dessutom ska arbetet leda till ständiga förbättringar, att samtliga ska genomgå en miljöutbildning, att uppföljning sker regelbundet och att det ska finnas en miljöpolicy som organisationen ska följa.

Inom en femårsperiod ska samtliga avdelningar och enheter i Upplands-Bro kommun, inklusive ledningsgruppen, ha genomgått revision där revisorn ser över att kraven i standarden uppfylls och att kommunens miljöarbete blir bättre.

Är du nöjd med informationen på sidan?