Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun vinner tvist om fastighetsöverlåtelseavtal

– Jag precis har tagit del av tingsrättens dom och konstaterar att man inte har funnit att Kungsängenbolaget har kunnat påvisa några omständigheter för att fastighetsöverlåtelseavtalet är oskäligt, det lämnas utan avseende, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Idabild

Efter en sammanvägning av samtliga omständigheter anser tingsrätten inte att avtalet är oskäligt, och ska därför lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen. Kungsängenbolagets yrkande om bättre rätt till fastigheten avslås därför.

Tingsrätten har inte heller funnit något som talar för att Upplands-Bro kommun har agerat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet. Kungsängenbolagets talan lämnas därför utan bifall – de ska dessutom betala Upplands-Bro kommuns rättegångskostnader.

Domen vinner laga kraft den 15 november.

Attunda tingsrätt - Målnr T 1274-20

Är du nöjd med informationen på sidan?