Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nyskapande väktarsatsning i Upplands-Bro skapar trygghet

Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kraftfullt med att skapa en säker och trygg kommun. I september 2019 påbörjade säkerhetsföretaget Rapid ett bevakningsuppdrag från Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus. Väktarna har ett särskilt relationsbyggande uppdrag. Bevakning av en bil med två väktare sker varje dag i veckan, alla årets dagar. Under sommaren 2021 arbetade dubbla patruller dagligen. Satsningen är en del i kommunens arbete med att stärka tryggheten för invånarna.

Kommunhuset i Upplands-Bro

– Vi kan se på de trygghetsundersökningar som genomförts att fler invånare upplever otrygghet i centrala Bro. Därför patrullerar en av bilarna centrala Bro under helgen medan den andra bilen patrullerar övriga kommunen, säger Camilla Stark, chef för trygghets- och preventionsenheten vid Upplands-Bro kommun.

Väktarna från Rapid som arbetar med uppdraget för Upplands-Bro kommun har ett utökat uppdrag att vara kontaktskapande och bygga relationer. Därför är det främst fyra väktare som har uppdraget i kommunen.

– Vi hyr inte bara in en uniform eller bil, utan människor som ges tid att lära känna kommunen och dess invånare. Våra väktare har ett långsiktigt perspektiv och arbetar relationsskapande med invånare i kommunen, utöver det traditionella väktaruppdraget. Detta är ett arbetssätt som även andra kommuner nu inspireras av, säger Camilla Stark.

Under hösten fortsätter satsningen på dubbelbemanning under helger. Satsningen pågår till årsskiftet utvärderas parallellt inför 2022.


Är du nöjd med informationen på sidan?