Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommundirektör Ida Texell talar på Ledarskap & Säkerhet 22 oktober

Ledaren och ledarskapet i förändring är temat när Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, talar på Folk & Försvars konferens Ledarskap & Säkerhet, fredag 22 oktober.

Idabild

– För mig är offentlig sektor grunden för mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och ett samhälle som är hållbart, säger Ida Texell. Att leda för framtidens offentliga sektor bygger på ett modigt ledarskap som har förmågan att förstå att vårt agerande är en produkt av vårt planerande och vårt planerande är en produkt av vår förmåga att förutse. Eller mer exakt vår perception om vad det är vi förutser. Men för framtiden behöver fokus riktas mot att förstå skeenden vilket kan betraktas som inverteringen av att förutse skeenden.

Folk och Försvar, den oberoende plattformen för debatt och diskussion om frågor som berör försvar och säkerhet, totalförsvar och krisberedskap, arrangerar fredagen den 22 oktober årets heldagsseminarium Ledarskap & Säkerhet.

I seminariet deltar bland annat ett antal unga ledare från bland annat de utrikespolitiska föreningarna, Europeiska ungdomsparlamentet, Svenska FN-förbundet och LSU- Sveriges ungdomsorganisationer.

På seminariet talar bland annat också ambassadör Lars Wahlund, UD och insatschef, generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmakten.

Är du nöjd med informationen på sidan?