Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Skrivarverkstad för företag som vill söka stöd för att minska sin klimatpåverkan

Har du en idé om en fysisk investering för att minska ditt företags klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Stödet från Klimatklivet har oftast rört sig om 40 - 60 % av investeringskostnaderna.

Så minskar vi klimatpåverkan

Nu på onsdag den 20 oktober arrangeras en särskild skrivarverkstad, där de företag och/eller organisationer som är på gång med energi- och klimatåtgärder, kan få stöd med sin ansökan om medel från Klimatklivet.

Under ett timmes möte kan du få generella råd och tips från handläggare på Länsstyrelsen. Det finns också möjlighet att boka in enskild tid för rådgivning med medarbetare på Energikontoret Storsthlm.

Skrivarverkstaden är ett arrangemang i projektet Omställnings Sthlm, som genomförs av Almi tillsammans med Energikontoret Storsthlm, med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sista ansökningsperioden för 2021 är 8 till 18 november.

Är du nöjd med informationen på sidan?