Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommundirektör Ida Texell finalist till Årets Hederspris på Framtidsgalan

För sitt arbete för mänskliga rättigheter, för samhällsutveckling inom offentlig sektor samt ett starkt ideellt engagemang har Upplands-Bros kommundirektör, Ida Texell, valts ut som en av finalisterna till Årets Hederspris på den årliga Framtidsgalan.

Idabild

– Jag är rörd, ödmjuk och glad över denna fina nominering. Att arbeta inom offentlig sektor och få vara med och påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle är ett privilegium som jag håller högt och är oerhört stolt över. Det har betydelse att sådant arbete synliggörs, som nu på Framtidsgalan, säger Ida Texell.

Hon nomineras för sin samlade gärning under de 20 år som hon har verkat inom offentlig sektor. Ida Texell har haft rollen som räddningschef, varit ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, och leder nu arbetet i Upplands-Bro kommun.

Även hennes ideella engagemang lyfts i motiveringen. Här nämns bland annat styrelsearbete för Svenska livräddningssällskapet, hennes initiativ till grundandet av ett nätverk för en mer jämställd krisberedskap samt hennes nuvarande roll som ordförande för den svenska Scoutrörelsen.

Är du nöjd med informationen på sidan?