Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Höstuppstart för Ungdomsrådet i Upplands-Bro

I helgen har Ungdomsrådet i Upplands-Bro kommun haft uppstart för höstens verksamhet. I en halvdags workshop tillsammans med tjänstepersoner från kommunen planerades det för hur rådet ska kunna bistå kommunens arbete framöver, på bästa sätt.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är till för att ta tillvara ungas åsikter, erfarenheter och säkerställa deras möjlighet till inflytande i hela verksamheten.

Med på workshopen var Ungdomsrådets styrelse; bakre raden, från vänster: Ahmed Afgou, sekreterare, Amina Khalil, vice ordförande och Neil Chand. Främre raden, från vänster: Saga Birath, Clara Peshtaz, Hasty Faraedon och Alisa Peshtaz, ordförande.

Är du nöjd med informationen på sidan?