Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Så kan Bro centrum se ut i framtiden

Hur skulle torget i Bro kunna se ut med fler byggnader med plats för butiker och verksamheter? Upplands-Bro kommun gav tre arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur torget i Bro centrum skulle kunna se ut 2030 med fler verksamheter. Resultatet blev tre olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av torget i framtidens småstad.

Brotorget

Bilder skapade av CF Møller Architects, Mandaworks och SandellSandberg Arkitekter.

I diskussionerna om visionen för framtidens Bro har utvecklingen av torget prioriterats ur arbetsmarknads- och trygghetsperspektiv. Fler arbetsplatser och butiker innebär fler människor i rörelse, vilket ökar tryggheten.

Visionsskisserna ska inte ses som skarpa förslag utan underlag för en löpande och bred dialog om den framtida utvecklingen av centrala Bro. På kommunens hemsida kan invånarna dela sina tankar och idéer om vad Bro centrum borde innehålla i framtiden.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Under kommande år genomför kommunen flera olika dialoger för att tillsammans med invånarna utveckla framtidens småstad.

Möjligheten att skicka in idéer är öppen fram till den sista oktober.

Är du nöjd med informationen på sidan?