Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upphandlingsskola – nytt erbjudande till företagen i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun var väl representerat när Företagarna Upplands-Bro arrangerade möte i Ekeby i Bro på tisdagen. Här presenterades också första steget till kommunens nya upphandlingsskola.

Tre kvinnor och två män från Upplands-Bro kommun

Mötesdeltagarna fick vid ett och samma tillfälle möjlighet att träffa näringslivschefen Katarina Barter, samhällsbyggnadschef Thomas Lenell och upphandlingschef Mattias Wiberg och höra om allas uppdrag.

Näringslivsfrågorna är högt prioriterade i kommunen. Samhällsbyggnad och näringsliv kommer att arbeta tätt ihop för att bistå företagen med en effektiv etablerings- och tillsynsprocess samt ett gott bemötande.

Upphandlingschef Mattias Wiberg berättade om begränsningar och möjligheter med offentlig upphandling, och tydliggjorde innehållet i lagen om offentlig upphandling, LOU.

Under mötet presenterades en ny upphandlingsskola, som nu erbjuds till företagare. Som ett första steg ska man i närtid kunna boka tid med kommunens upphandlare för att lära sig mer om detta.

Är du nöjd med informationen på sidan?