Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Är du redo för kris?

Varje år genomförs den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, i år sker det 27 september till 3 oktober. Den provocerande rubriken till trots – hur redo är just du att möta en kris? Här kan du läsa mer om hur du stärker din egen krisberedskap.

Krislåda

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som årligen arrangerar Krisberedskapsveckan i samverkan med landets kommuner. I Upplands-Bro bidrar, förutom kommunen, även frivilligorganisationer som FRG till att under vecka öka medvetenheten hos kommuninvånare kring krisberedskap.

– Vet du vilka krav som ställs på dig som privatperson i en krissituation? Vet du vilket ansvar du respektive kommunen har vid en kris? Ta tillfället i akt att under Krisberedskapsveckan se över din egen krisberedskap och uppdatera den krislåda som bör finnas i alla hem, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, vars krislåda är uppdaterad och redo.

Är du nöjd med informationen på sidan?