Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Nya samlingsplatser i Råby lockar till naturupplevelse

Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat friluftsliv.

Bild på kvinna i arbetskläder

Lina Bergqvist, parkförvaltare i Upplands-Bro kommun

Ingen innehållsförteckning finns


Från ängen bakom parken leder en stig upp mot krönet där elljusspåret och frisbeegolfbanan strålar samman. Området kallades tidigare i folkmun för "Ölbacken". Det namnet hoppas nu kommunens parkförvaltare Lina Bergkvist och kommunekologen Johan Björklind Möllegård ska ersättas av något mer naturnära begrepp.

­– Det vi skapat här i skogen kallar vi för naturskola, där vi sammanför rekreation och ekologi. Vi hoppas kanske få till en namntävling på sikt där platsen får ett nytt, mer inbjudande namn, än "Ölbacken", säger Lina Bergkvist.

Från ängen bakom parken leder en stig upp mot krönet där elljusspåret och frisbeegolfbanan strålar samman. Området kallades tidigare i folkmun för "Ölbacken". Det namnet hoppas nu kommunens parkförvaltare Lina Bergkvist och kommunekologen Johan Björklind Möllegård ska ersättas av något mer naturnära begrepp.

­– Det vi skapat här i skogen kallar vi för naturskola, där vi sammanför rekreation och ekologi. Vi hoppas kanske få till en namntävling på sikt där platsen får ett nytt, mer inbjudande namn, än "Ölbacken", säger Lina Bergkvist.

Syftet med projektet är att skapa nya samlingsplatser för alla åldrar och locka ut till skogen, utan att göra för stor åverkan på skogsmiljön.

­– Bland annat har förskolorna efterfrågat det här, och flera klasser har redan varit här och använt platsen för lek, undervisning och grillning, avslutar Lina Bergkvist.

Stig

Från ängen bakom Stjärnparken leder en stig upp till den nya samlingsplatsen.

Lekhyddorna

Lekhyddorna är byggda av virke från träd i området

Balansbana

På balansbanan kan unga som gamla testa sina färdigheter.

Berguv i trä

Berguvsskulpturen, uthuggen ur ett enda trästycke, är en symbol för kunskap och natur.

Paraplytallen

Trädet som skyddar bänken från regn är döpt till paraplytallen.

Visste du?

Satsningen är en del i projektet Commonplay som är ett samarbete mellan Topia landskapsarkitekter, Upplands-Bro kommun och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Är du nöjd med informationen på sidan?