Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro backar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking

Upplands-Bro kommun går ner 38 placeringar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking för 2021, till plats 50. Genomsnittsbetyget går från 4,0 till 3,8. Snittet för Stockholms län är 3,5 och för hela Sverige 3,4. 54,8 % av de 76 företag som har svarat tycker att företagsklimatet i kommunen är bra.

exteriör Kungsängen

-Vi tar årets resultat på stort allvar, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är också medvetna om att trygghetsfrågan kan ha haft inverkan på resultatet – det är en fråga som vi redan arbetar kraftfullt med och som fortsatt ligger allra högst på vår agenda.

-Vi tar ödmjukt emot resultatet i företagsrankingen. Vi vet att företagarna i Upplands-Bro är vana vid en tät och nära dialog med kommunen, detta kan ha påverkats av pandemin, säger näringslivschef Katarina Barter. Vi tar till oss företagens åsikter och arbetar redan hårt för att öka antalet mötesplatser och arenor.

Enligt Katarina Barter är företagsbesöken också ett steg för bättre dialog och ökad förståelse.

-Tillståndsguiden på kommunens webbplats är konkret ett steg vi nu rullat ut för att förenkla företagares ansökningar av tillstånd och lov. Utöver det har arbetet med att se över upphandlingsprocessen påbörjats, säger Katarina Barter.

Med start den här veckan kommer samtliga företag i Upplands-Bro kommun att kontaktas för att delge information om kommunens näringslivsverksamhet och genomföra en kort enkät om vad varje företagare ser som de mest prioriterade frågorna att arbeta med.

Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3700 från Stockholms län, och görs av uppdrag av Statistiska Centralbyrån. Betyget ökar i 152 kommuner och sjunker i 75. Antalet kommuner som inte når godtagbart minskar. I Stockholm klättrar tio kommuner i rankingen medan 14 kommuner sjunker.

Svarsfrekvensen i Upplands-Bro var 42 %, antalet svar var 76. Av dessa var andelen medlemsföretag 62 %.

Är du nöjd med informationen på sidan?