Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Projekt som ger resultat – fler i arbete

För ett år sedan inleddes MIA Vidare-projektet (Mobilisering inför arbete) i Upplands-Bro. Projektet har som mål att ge människor som aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, en chans att ta nya steg tillbaka till ett aktivt arbetsliv.

Flicka framför dörr

– Ofta handlar vägen tillbaka till arbete eller studier om många små steg, små förflyttningar i rätt riktning, säger Sandra Svensson Drobny, projektsamordnare för MIA Vidare i Upplands-Bro kommun.
MIA Vidare-projektets syfte är att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att ta fram och utveckla nya insatser för att stödja människor på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Stödet varierar beroende på individens behov. Det kan handla om studier, rehabilitering, ekonomisk planering, arbetsträning eller hjälp med vårdkontakter.

MIA Vidare fångar de individuella behov personen har och ser till att ingen faller mellan stolarna i kontakten med olika myndigheter. Utöver det fokuseras också på att stärka självkänsla och bygga självförtroende att våga ta ett steg tillbaka till arbetsmarknaden. Mia Vidare drivs tillsammans med Samordningsförbund Sundbyberg Stad.

Projektet vänder sig till personer i åldrarna 18 till 64 år som bor i Upplands-Bro kommun. Personen ska vara i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete och nå egen försörjning.

För en del personer krävs att flera myndigheter samarbetar för att resultat ska uppnås. Det kan handla om samverkan mellan sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och kommunens arbetsmarknadsenhet.

Mellan de olika myndigheterna, även inom kommunen, råder sekretess, vilket är ett hinder för samverkan. Inom MIA Vidare-projektet har den enskilda individen godkänt att myndigheterna samarbetar för att lösa individens utmaningar, ett mycket viktigt steg för att nå framgång.

– Idag har vi ett fyrtiotal personer som är aktiva inom projektet. Fem personer har fått jobb, två har gått vidare till studier och två har blivit redo för arbete. Det är otroligt glädjande att se att insatserna ger effekt, avslutar Sandra Svensson Drobny.

Är du mellan 18 och 64 år, bor i Upplands-Bro kommun och behöver stöd från flera olika myndigheter för att komma i arbete? Då kan du vara aktuell för MIA Vidare-projektet.

Är du nöjd med informationen på sidan?