Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun har beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringar

 Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska kommuner som beviljats stödet från European City Facility.

Kungsängen Gröna udden

Stödet kan användas till att ta fram finansieringslösningar för åtgärder som leder till minskad energianvändning, ökad produktion av förnybara energikällor och omställning från fossila till förnybara drivmedel. Det kan också vara grund för att hitta finansiering för energieffektiviseringsåtgärder i kommunens fastigheter, exempelvis uppförande av solceller på kommunens egna byggnader.

-Detta är ett gott exempel på hur väl vi, tillsammans med Järfälla, har lyckats öka samverkan inom regionen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Stödet är ett viktigt steg för vårt lokala och regionala arbete för en klimatneutral kommun och helt i linje med de tydliga politiska målen.

I arbetet ingår också att ta fram förslag på affärsmodeller för exempelvis snabbladdning av tunga fordon och bilpooler med elfordon. Investeringar som kommer göras av privata aktörer.

De föreslagna åtgärderna är viktiga för att nå de regionala och nationella klimat- och energimålen. Investeringskoncepten skrivs utifrån de olika kommunernas förutsättningar och behov.

Bidraget om 60 000 Euro för att genomföra arbetet kommer från det europeiska initiativet European City Facility, som startades 2020 och stöder kommuner och grupper av kommuner i Europa att mobilisera kapital för omställning till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle.

Arbetet med att ta fram investeringskonceptet ska vara klart om ett år.

Är du nöjd med informationen på sidan?