Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Tillståndsguiden – ett enklare sätt att söka tillstånd och tillsyn från kommunen

Tillståndsguiden på Upplands-Bro kommuns webbplats ska underlätta vardagen för de företagare som behöver söka tillstånd från kommunen.

Kommunhuset

-Upplands-Bro kommun arbetar för en riktigt god service till företagen, säger näringslivschef Katarina Barter. Tidigare har informationen om tillstånd funnits utspridd på olika delar av webben. Nu finns den samlad per tillståndsprocess.

I tillståndsguiden ges handledning i vad du behöver tänka på när du ska ansöka om till exempel bygglov, starta en miljöfarlig verksamhet, använda en offentlig plats eller söka tillstånd för skyltar och ljusanordningar.

Här ges också stöd i vad som behöver förberedas innan ansökan skickas in, man kan även följa vad som händer när ansökan har skickats in och se vad kommunen tittar på.

Tillståndsguiden kommer att byggas ut med fler lov och tillstånd efterhand.

Är du nöjd med informationen på sidan?