Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ny konstklubb lockar barn och unga i Bro

Under den gångna veckan har barn och unga fått möjligheten att använda sin kreativitet i Stjärnparken, i Bro. Detta tack vare en ny konstworkshop, Ungdomarnas Konstklubb (UKK).

Konstnären Jenny Berntsson

Ledaren för workshopen, Jenny Berntsson, frågar 6-åriga Yamai Vergara-Falksveden vad han vill skriva på fikarna i loppan han skapat.

Bakom projektet står Jenny Berntsson, konstnär och boende i Upplands-Bro kommun, som under våren 2021 startade UB Konst, Upplands-Bro Konstförening.

– UKK är en del av Upplands-Bro Konstförening, och det här projektet med workshopen för barnen ser jag som uppstarten för konstföreningen.

– Konstklubbens inriktning är att skapa konstprojekt som lägger sig i samhällsutvecklingen och är socialt engagerande. Det handlar om att vara i det offentliga rummet och samverka med dem som finns på platsen. En annan viktig del är att vi arbetar med skapande som inte bygger på att man måste vara duktig, utan att konsten växer fram under arbetets gång, berättar Jenny Berntsson.

Bakom projektet står Jenny Berntsson, konstnär och boende i Upplands-Bro kommun, som under våren 2021 startade UB Konst, Upplands-Bro Konstförening.

– UKK är en del av Upplands-Bro Konstförening, och det här projektet med workshopen för barnen ser jag som uppstarten för konstföreningen.


– Konstklubbens inriktning är att skapa konstprojekt som lägger sig i samhällsutvecklingen och är socialt engagerande. Det handlar om att vara i det offentliga rummet och samverka med dem som finns på platsen. En annan viktig del är att vi arbetar med skapande som inte bygger på att man måste vara duktig, utan att konsten växer fram under arbetets gång, berättar Jenny Berntsson.

Förutom att bygga själva platsen för workshopen tillsammans med barnen, som en del av konstprojektet, har det också skapats vikmålningar och så kallade loppor.

En av barnen på plats vid vårt besök är 6-åriga Yamai Vergara-Falksveden. Han håller på att göra klar sin loppa, en figur som man viker av ett papper, där man målar insidan med olika färger och sedan skriver till frågor eller uppmaningar bakom flikarna.
– Jag vill att det ska stå... Vilken lunch gillar du? säger han till Jenny som hjälper honom att skriva in texten på en av flikarna.

Carolina Vergara, Yamais mamma, är också på plats.
– Det här projektet är så positivt! Det finns ganska mycket för ungdomar att göra här i Bro, men de mindre barnen glöms ofta bort. Det behövs kreativitet för dem!

Visste du?

Ungdomarnas Konstklubb är en pilot för ett större konstklubbprojekt med stöd ifrån Konstfrämjandet Västmanland, UB Konst och Upplands-Bro kommun. Totalt kommer piloten att utföras i fyra olika vänprojekt på flera orter; Råby i Västerås, Norberg i Västmanland, Råslätt i Jönköping och nu även i Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?