Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Restaurering av Lejondalssjön uppmärksammas i media

Under torsdagen uppmärksammar SVT det arbete för att förbättra vattenkvaliteten som pågår i Lejondalssjön. Arbetet påbörjades under hösten 2020 och fortsätter över sommaren 2021.

canadagås-simmar-ivag-över-sjön-på-hösten

Lejonsdalssjön har höga halter av fosfor i bottenvattnet vilket bidrar till algblomning. Sjön restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu förbrukad och arbete pågår för att få ner halterna.

Nyligen besökte en reporter från Sveriges television Lejondalssjön där kommunekolog Maria Elfström berättade om hur arbetet med att få Lejondalssjön att må bra går.

 I oktober 2020 påbörjades arbetet där omfattningen var cirka 40 hektar av Lejondalssjöns yta i raka stråk från norr till söder över områden med större djup än 6 meter. Det täckte in sjöns djupare områden in där behovet av behandling är störst eftersom tidigare utsläpp ansamlats i djuphålorna.

Arbetet fortgår under hela sommaren 2021 och beräknas vara klart under september/oktober.

Är du nöjd med informationen på sidan?