Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommundirektör Ida Texell deltar i Almedalsveckan – om civilt försvar ur ett kommunperspektiv

Under den årliga Almedalsveckan samlas företrädare för politiken samt offentlig, privat och ideell sektor och diskuterar samhällsfrågor. I år deltar Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell i en paneldiskussion om civilt försvar, som kommer att sändas direkt i SVT Forum.

Ida Texell

Årets Almedalsvecka blir till största del ett digitalt arrangemang. En av punkterna är en paneldiskussion som handlar om framtidens civila försvar, vilket riksdagen har beslutat att Sverige ska satsa mer på.

Under rubriken ”Totalförsvaret – från ord till handling - vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot” diskuteras utmaningar som hur ledning ska ske på lokal, regional respektive central nivå, hur det militära och det civila försvaret ska stötta varandra i en krissituation samt vad som behövs för att skapa en folklig förankring för totalförsvaret.

Arrangörer är Försvarsutbildarna, Allmänna Försvarsföreningen och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Ida Texell, kommundirektör i Uppland-Bro, kommer att lyfta hur behoven ser ut ur ett kommun- och medborgarperspektiv.

– Säkerhet skapas genom kunskap, förståelse och dialog och kräver invånarnas deltagande, det räcker inte med riktlinjer från myndigheter. När det gäller Sveriges totalförsvar behöver kommunernas förutsättningar förbättras och utvecklas. För det krävs resurser som står i proportion till det viktiga uppdrag som kommunerna har inom ramen för det civila försvaret, säger Ida Texell.

Paneldiskussionen hålls måndag 5 juli klockan 10-11. Den sänds i tv i SVT:s program SVT Forum.

Eftersom årets Almedalsvecka till stor del sker digitalt kan alla som vill även följa programmet via webben.

Är du nöjd med informationen på sidan?